Anders Rohde Advokatfirma   

             +45 30662010

     ar@arohde.dk 

                                                           Forsvarsadvokat Anders RohdeAdvokat Anders Rohde har i mere end 20 år haft strafferet som juridisk speciale, og han er i dag en meget anvendt forsvarsadvokat i straffesager. Hans store erfaring og grundighed har ført til et stort antal gode resultater, herunder mange frifindelser, i sager om både drab, narkotika, vold, økonomisk kriminalitet, færdselsstraffesager og mange andre typer straffesager. 


Inden Anders Rohde blev forsvarsadvokat, arbejdede han i en årrække som anklager i både Københavns Politis Narkotikaafdeling, hos Politiets Efterretningstjeneste (PET) og hos Statsadvokaten i København. Derfor kender han systemet indefra og ved, hvordan politiet og anklagerne arbejder og tænker. Dette er en stor fordel i hans arbejde som forsvarsadvokat, hvor det drejer sig om at få klienterne ud af straffesagerne med så godt og mildt et resultat som muligt.  


Anders Rohde giver ordentlig og seriøs juridisk vejledning, som er uafhængig af andre interesser. Under forberedelsen af sagen bliver klienten grundigt orienteret om politiets efterforskningsmateriale, og det er vigtigt at tale med og lytte til klienten. 


Anders Rohde fører sager i hele landet.


Du kan altid få kontakt med Anders på telefonnummer 30662010.
Anders Rohde

Advokat (H)

Vermlandsgade 51, 2. sal

2300 København S

Telefon: 30662010

Mail: ar@arohde.dk (sikker mail)

CVR-nr. 40138773


Mød Anders Rohde på Facebook  OPLYSNINGER OM EJERFORHOLD OG PRISER M.V.


Anders Rohde Advokatfirma indehaves af advokat Anders Rohde. 

 

Salæret fastsættes af retten ud fra de vejledende takster, som findes her. Det fremgår af taksterne, at salæret fastsættes med udgangspunkt i en timesats på 2.218,75 kr. inkl. moms. Salæret betales i første række af statskassen. Hvis du skulle blive fundet skyldig, bliver salæret efterfølgende opkrævet hos dig. 

Advokatfirmaet har tegnet ansvarsforsikring og garantiordning hos HDI Danmark efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af advokat Anders Rohde, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. 

Advokatfirmaet anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting. Advokat Anders Rohde er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside. Klager over advokaters salærer og adfærd behandles af Advokatnævnet, Kronprinsessgade 28, 1306 København K. Yderligere oplysninger kan findes på nævnets hjemmeside.